9aha   >  Doktor fýkralarý  >  Psikolog karþýsýndaki sinir ha

Psikolog karþýsýndaki sinir hastasý bir genci teste tabi tutmaktadýr.Kaðýt üstüne bir dikörtgen çizip :-Bu size neyi hatýrlatýyor

Psikolog karþýsýndaki sinir hastasý bir genci teste tabi tutmaktadýr.Kaðýt üstüne bir dikörtgen çizip :

-Bu size neyi hatýrlatýyor? diye sorar.

Hasta :

-Ýçinde kadýn bulunan bir yataðý, diye cevap verir.Arkasýndan psikolog kaðýda büyükçe bir kare çizer>Hasta, bu kez :

-Ýçi kadýn dolu bir oda, der.

Derken, çok büyük bir dikdörtgen çizdiðinde, hasta bu sefer de :

-Bu da içi kadýn dolu bir ev, deyince, psikolog dayanamaz :

-Tamam beyefendi, der.Siz bir kadýn budalasýsýnýz.

Ama psikolog daha lafýný bitirmeden, hasta baðýrýr :

-Ne, ben mi?Aslýnda sen kadýn budalasýsýn be! Sabahtah beri bana terbiyesiz resimler çiziyorsun
Register